Tankötelezettségen kívüli Versenyeink

kresz01

A Széles Mosoly Alapítvány prevenciós progjamjainak keretében többfordulós ismeretbővítő teszteken keresztül szeretné a fiatalokat megkérdezni, tájékoztatni, mennyire ismerik a mindennapi életben fontos szabályokat, összefüggéseket, irányokat, és hogyan alkalmazzák ezeket.

Több területet is érintő tesztek ezek, melyek kitöltése a gyerekek tankötelezettségen kívüli ismeretbővítését szolgálja.

Szeretnénk bemutatni a legtöbb és legfontosabb területen a preventív (megelőző) gondolkodás fontosságát.

Ilyen területek pl.:

Közlekedésbiztonsági ismeretek, – “Vermes Lajos” KRESZ Teszt  (elérhető)

Felhasználói Informatikai és a biztonságos internetböngészési ismeretek,

Egészséges táplálkozási és Életmód ismeretek,

Környezetismereti és Turisztikai ismeretek,

Alapvető Pénzügyi Ismeretek,

Fogászati Egészségügyi ismeretek,

Háztartási Technikai Ismeretek.

Úgy gondoljuk, hogy a fiatalok legtöbb balesete, ill. kudarca, ezen területek felületes ismerete miatt történik. A tesztekben nem az iskolai ismereteket célozzuk meg, hanem azt kiegészítve a hétköznapi életünkben használt tudást.

A versenyeket szigorúan regisztráljuk, az eredményeket titkosan kezeljük, melyek egy országosan átfogó statisztika alapját képezik.

Az adatvédelmi szabályzat itt olvasható

A Versenyeken való részvétel feltétele a regisztráció és a részvételi díj:  2000.- Ft (adomány)

Alapítványunk a részvételi díjakból befolyt összegeket Prevenciós Rendezvények támogatására, a versenyek fordulóinak/döntőinek lebonyolítására, valamint a tárgyi nyereményekre fordítja.

A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI-BALESETMEGELŐZÉSI, NYÁRI KRESZ-TESZT VERSENYÜNK MÁR ELÉRHETŐ!

A KRESZ szabályok felületes ismerete és rossz alkalmazása VESZÉLYFORRÁS!

Alapítványunk célja, hogy preventív gondolkodásmódra nevelje a gyerekeket, az egészségük és életük hosszan tartó biztonsága érdekében. Alapítványunk átfogó ingyenes szűrőprogramokon keresztül kap képet a gyerekek egészségügyi állapotáról, az egészséges és biztonságos életmód ismereteiről. Ezen programok érdekében Alapítványunk most egy tankötelezettségen kívüli KRESZ teszt vetélkedők szervezésével szeretné elősegíteni az általános iskolai tanulók kerékpározáshoz és a gyalogos közlekedéshez kapcsolódó KRESZ előírások és szabályok hatékony megismerését és alkalmazását (közlekedési morál, biztonság), a közlekedési balesetek számának (okozott, szenvedett) csökkentését (együttélési kultúra), az elsősegélynyújtást (életminőség, egészség), a műszaki ismeretek (felszereltség, karbantartás), a környezettudatos tevékenység (környezeti, ökológia), az egyéni- és csoportos életbiztosítás feltételeinek elfogadását, a balesetet szenvedettek jogorvoslatainak lehetőségeit.

 

Akik nyerni szeretnénektanáraiktól, szüleiktől megkaphatják a kellő segítséget. A versenyben résztvevők valamennyien nyertesekké válnak!

 

A 2017. Május 8. és 2017. Július 31. között háromfordulós versenyt rendezünk a 4.-5.-6.-7.-8. évfolyamos tanulók számára. A versenyre a www.szma.hu/versenyek oldalon lehet jelentkezni.

A tanulók versenyen való részvételének feltétele, a regisztráció,

és a részvételi díj (alapítvány támogatása): 2.000.- Ft.

 

  1. forduló időtartama: 2017. Május 8. 24.00 órától (online)
  2. forduló időtartama: 2017. Június 12. 24.00 órától (online)

III. forduló:                 2017. Júliusban kerül lebonyolításra. (Budapesten)

 

A III. fordulón, a Döntőn az I.-II. forduló tesztlapjait sikeresen kitöltők közül, az első 100 legjobb eredményt elért versenyző vehet részt. A meghívottak emléklapot és ajándékkönyvet kapnak, a döntőről készülő fényképek pedig felkerülnek a honlapra. A Döntőben a 30 kérdésből álló tesztlapot max. 90 perc alatt önállóan töltik ki a versenyzők. Az értékelés ideje alatt az előadók ismertetik a kérdésekre adandó helyes válaszokat. A versenyfeladatok értékelése után, több sikeres teljesítmény esetén sorsoljuk a legjobbakat.

 

  1. helyezett – 1 db kerékpár, + alapítványi ajándékcsomag + külföldi utazás + program
  2. helyezett – kerékpáros ruházat + alapítványi ajándékcsomag + külföldi utazás
  3. helyezett – kerékpárfelszerelési cikkek + alapítványi ajándékcsomag + belföldi utazás

 

Különdíjak. Minél nagyobb a versenyen való részvételi arány, annál nagyobb számban tudjuk díjazni a versenyzőket. Az első három helyezett nyereményutazása egy-egy európai nagyvárosba szól, más-más programokkal. A további legmagasabb pontszámokat elérők közül újabb nyertesek iskolaszüneti időben kettő napos hazai turisztikai programban részesülhetnek. De még a további jó eredményt elérők is számos tárgynyereményt kapnak.  Az Alapítvány támogatásban részesítheti a versenybe legnagyobb létszámú tanulókat delegáló tanárokat (5 fő) és iskolákat (5 iskola), elismerve önkéntes nevelői tevékenységüket.

(Például: az iskolát képviselő tanárral együttműködve, további egészségügyi, közlekedésbiztonsági szolgáltatásokat, előadásokat nyújthatunk).

Előre is köszönjük az Iskolák és a tanárok aktív részvételét a verseny lebonyolításában.

 

A KRESZTESZT névadója:

Vermes Lajos (Szabadka 1860. június 27.– Szabadka 1945. május 22.) sportoló, oktató, sportszervező mecénás, az “al róund” sportideál képviselője.

 

Magyarországon a modern sport kezdetei a 19. század elejére nyúlnak vissza, tömeges elterjedése és intézményesülése a század második felére tehető. Ennek az időszaknak volt senki máshoz sem hasonlítható szent őrültje. Budapesten orvosnak tanult, majd tornatanári végzettséget szerzett.

Több sportágban tevékenykedett ugrott, futott, dobott, kerékpározott, korcsolyázott, evezett, úszott, vívott, birkózott, bokszolt, súlyt emelt – és általában minden sportágban gyakorolta magát. 1880-ban Béla és Nándor nevű testvérével létrehozta a “Szabadkai Torna Egyletet”.

 

Alig volt húsz éves, mikor kezdeményezésére megszervezte az első Palicsi Olimpiai Játékokat (1880–1914), amit a sporttörténet a modern kori olimpiai játékok elődjének tart. A sportjátékok éveken át Közép-Európa egyik legrangosabb versenyének számítottak. A versenyek műsorán nyáron futás, kerékpározás és úszás (mindháromból akadályverseny is), valamint evezés, súlylökés, kardvívás, gyaloglás (súllyal vagy a nélkül), torna, birkózás, súlyemelés, triciklizés, magasugrás, rúdugrás és diszkoszvetés szerepelt, telente síelés, korcsolyázás és jégvitorlázás volt a versenyszám. A családi vagyon felhasználásával ekkor építette fel a Bagolyvárat, ahol a Palicsra érkező sportolókat szállásolta el. Palicson épült meg 1892-ben az ország első modern versenypályája, az “Achilleion”, amelynek 500 méteres, kanyarokban magasított aszfaltkörét kerékpárosok és atléták is használhatták. A kerékpárpálya akkoriban Európa harmadik leghosszabb, illetve Magyarországon az első ilyen jellegű versenypályája volt. Önéletrajzából kitűnik, hogy 1885-ben nemzetközi bajnoki címet szerzett Konstantinápolyban futásból, ugrásból és kerékpározásból álló hármas versenyben, majd megnyerte a Szentpétervár-Moszkva és a Torino-Róma között rendezett távgyalogló viadalt, nemkülönben a Bécs-Graz kerékpárversenyt. Kiváló kerékpáros, Magyarország első biciklisei között tartják számon. Velocipéd kerékpárral egy 3486 kilométeres kirándulást tett. „A vasparipás bajvívó” nevet 1883-ban kapta, amikor Kolozsváron tornatanárként és vívómesterként tevékenykedve egy velocipéde “hátán” bajvívást folytatott Adler Albert vívómesterrel. Versenyzőként 16 serleget, 250 érmet, 140 tiszteletdíjat és 120 diplomát nyert. Magyar Atlétikai Club (MAC) titkára, majd a Magyar Testgyakorlók Köre (MTK) első elnöke (1889–1891). Minden vagyonát a sportra áldozta. Elszegényedve és elfeledve 85 éves korában hunyt el.