Támogatás

Please-Give-Image

Tisztelt Támogatóink!

 

A Széles Mosoly Alapítvány közhasznú alapítvány, mely céljai megvalósításához szívesen fogadja magánszemélyek, cégek vagy egyéb társaságok felajánlásait egyaránt. Amennyiben Önök egyetértenek az Alapítvány egészségügyi, oktatási jellegű prevenciós illetve példamutató, közösségfejlesztő programjainak célkitűzéseivel, adományaikat az alábbi bankszámlákra várjuk:

 

(HUF) 11600006-00000000-79480877

Adományaikat közvetlenül Bankkártyáról is küldhetik az Alapítvány részére.

Bankkártyás adományozás

 

A társasági adó törvényhatálya alá tartozó támogató – amennyiben az Alapítvány részére megadja nevét, székhelyét, és adószámát – az Alapítvány által kibocsátott igazolás alapján az adóévben adomány jogcímen visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékét, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékét a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségként, ráfordításként veheti figyelembe, melyen felül Alapítványunk közhasznú besorolása révén további adókedvezményre is jogosultságot szerezhet az alábbiak szerint:

Az adóalap megállapításakor az adózás előtti eredményt csökkentő tételként vehető figyelembe a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének

  • 20 százaléka közhasznú szervezet támogatása esetén,
  • további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén,

de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege. [a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) z) pontja]

Tartós adományozásnak minősül az alapítvány és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére [az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 27. pont].

 

Adományaikat ezúton is köszönjük!

Kiemelt Támogatóink:

BridgedentallogoAgria Kert kftBest Line Logo002OttobockWartsila